Dailyotovungtau.com sinh ra với mục đích giúp người đăng tin dễ dàng mua bán, trao đổi xe nhanh chóng hơn.

Khách hàng có nhu cầu sẽ đến từ các thành viên của trang cũng như tìm kiếm giao dịch qua internet.